Μήνυμα Μητροπολίτη Μαντινείας & Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Στήν Τρίπολι μέ πρόεδρο τόν Σεβ. Μητροπολίτη και Συμβούλους τόν Ἀντιπεριφερειάρχη Ἀρκαδίας, τό Δήμαρχο Τρίπολης καί ἓναν Γυμνασιάρχη λειτουργεῖ ἐδώ καί χρόνια τό ΔΕΚΑΖΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Τριπόλεως πού προσφέρει στοργή καί περίθαλψι σέ ἑβδομήντα πέντε γέροντες καί γερόντισσες ἀπό τήν Ἁρκαδία καί ἀπό ἀλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος.

φροντίδα καί ἡ περίθαλψι τῶν ἡλικιωμένων ἀτόμων εἷναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ, εἶναι συνεχῆς προσευχή “Κύριε τό γῆρας περικράτησον” καί βοήθησε τούς γέροντες τόν ὑπόλοιπον χρόνο τῆς ζωῆς τους ἐν εἰρήνη καί μετανοία ἐκτελέσαν καί νά εἶναι τα τέλη τῆς ζωῆς αὐτών ανώδυνα, ἀνεπαίσχυντα καί εἰρηνικά. Μ᾽ αυτό τό πνεῦμα ἒζησε τή ζωή του καί ό μακαριστός συμπολίτης μας Βασίλειος Δεκάζος, Ἀπόστρατος Γενικός Ἀρχίατρος καί τό ἒτος 1933 άφησε ὁλη τήν ινητή καί ἀκίνητη περιουσία του γιά νά συσταθῆ Γηροκομεῖο στήν Πατρίδα του, τήν Τρίπολι γιά νά βρίσκουν προστασία καί φροντίδα γέροντες καί γερόντισες πού δέν ἒχουν κάποιον νά τοῦς φροντίζει τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς τους.

Ἒτσι ὓστερα ἀπό ἀγώνες καί προσπάθειες τριάντα σχεδόν ἐτῶν ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ἐπέτυχε τό ἒτος 1962 νά πραγματοποιήσει τόν σκοπόν τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου Δεκάζου καί νά οἰκοδομήσει τό ΔΕΚΑΖΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ καί νά τό παραδώσει στήν Κοινωνία τοῦ τόπου μας μέ τό Βασιλικό Διάταγμα 375/1962 συστάσεως καί λειτουργίας τοῦ ΔΕΚΑΖΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ πού δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως 375/1972 Φ.Ε.Κ. 115 Τ. Α᾽ 6-7-1967.

Στίς 15 Νοεμβρίου 1967 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτης καί Πρόεδρον τοῦ Γηροκομείου ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ετέθη σε λειτουργία γιά τό ΔΕΚΑΖΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ Τριπόλεως προσλαμβάνοντας τούς πρώτους τροφίμους γέροντες.

Σήμερα τό Δεκάζειον Γηροκομείον λειτουργεῖ ἀπρόσκοπτα καί προσφέρει ἐκλεκτήν ὑπηρεσίαν στά περίφανα γηρατεία τοῦ τόπου μας. Τήν εὐθήνην τῆς διευθύνσεως ἔχει ἡ Δημοτική Σύμβουλος Τριπόλεως κυρία Δώρα Μπρακουμάτσου ὡς Διευθύνουσα, ἄμισθος Σύμβουλος καί ἀναλώνεται νύχτα καί ἡμέρα διά τήν καλήν λειτουργίαν τοῦ Γηροκομείου καί ἐπέτυχε τοῦτο νά συναγωνίζεται καί τά καλύτερα ξενοδοχεῖα ἀπό πλευρᾶς χώρων διαμονής καί περιβάλλοντος καί ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ μεταξύ τῶν τροφίμων καί τοῦ προσωπικοῦ να χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀγάπη, τήν φιλιά καί τήν θαλπωρήν.

Τελευταία οἰκοδομήθηκε νέα πτέρυγα τοῦ Γηροκομείου πού ἐγκαινιάσθηκε ἀπο τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ὁλοκληρώνεται στίς λεπτομέρειές του, μέ τή χορηγία ἐκλεκτοῦ Τριπολίτη τῶν Ἀθηνῶν, εἶναι χωρητικότητος ἑκατό κρεβατιῶν μέ δωμάτια τοῦ ἑνός κρεβατιού, τῶν δύο κρεβατιῶν καί τῶν τεσσάρων καί ἐλπίζουμε μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ τό Ἳδρυμα τοῦτο νά πληρωθῆ ἀπό ἐνδιαφερόμενους γέροντες ὣστε νά περάσουν ἐκεί τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς εἰρηνικά καί ἀνώδυνα.